Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Bewonersvereniging camping reageert: ‘gemeente, geef het de tijd!’

,,Geef het de tijd tot Wonen 2.0 handen en voeten heeft gekregen. Het wonen op de camping speelt nu toch al meer dan 30 jaar en het probleem lost zichzelf op zonder kosten, zonder rechtszaken, zonder verzet, zonder onrust en agressie, zonder stukken in de krant, en zonder gedwongen daklozen en illegaliteit.” 

Dat is in een notendop de reactie van de bewonersvereniging van camping ’t Urkerbos, op de gemeentelijke aanpak tegen permanent wonen op het vakantiepark.

Jelle Loosman, woordvoerder van de bewonersvereniging, reageert: ,,Met name 4 redenen worden steeds genoemd om het verblijven op de camping met spoed te verbieden.

1: Het zou gevaarlijk zijn. Dit is nu al vele malen weerlegt met de nodige bewijsstukken van onder andere de periodieke keuringen.

2: Het zou illegaal zijn. Illegaal is volgens de definitie een daad die tegen de wet ingaat. Maar zolang Urk gedoogd of niet handhaaft is het toegestaan. Met ingang van de nieuwe omgevingswet op 1 januari, kan Urk dat nu zelfstandig beslissen.

3: De gemeente is verplicht te handhaven. In beginsel heeft de overheid wel een handhavingsplicht voortvloeiende uit eerdere uitspraken van rechters. Maar de gemeente geeft niet aan waarom het nodig is om zoveel mensen op straat te zetten terwijl de meerderheid van de inwoners van Urk geen problemen heeft met de al dan niet tijdelijke bewoning.

4: Het zou oneerlijk zijn. Tegenover wie is het oneerlijk? Als iemand die geen betaalbare woning (meer) kan vinden of huren, alle mogelijkheden aangrijpt om toch een zo normaal mogelijk leven te leiden met een redelijk dak boven zijn hoofd? Is het niet eerder oneerlijk dat men nimmer de mogelijkheden heeft gecreëerd om in onze jonge en snel groeiende gemeente ook voor de minder bedeelde verdieners en eenverdieners een betaalbare woning bereikbaar te maken? 

Honderden Urkers die hun woningheil ondertussen elders moesten zoeken.

Aldus Loosman is er vanwege de ontstane commotie indertijd een vereniging van belanghebbenden opgericht, om gezamenlijk te kunnen reageren op het gemeentelijke beleid. ,,Verschillende malen is er door de vereniging van campingbewoners weer gevraagd om een gesprek met burgemeester en wethouders om ook eens te kijken naar alternatieve oplossingen. Tot op heden wordt dat geweigerd.”

Maatwerk is aldus de bewonersvereniging de enige oplossing: ,,Toen de gemeente het parkeerbeleid ging aanpakken in het oude dorp ging men eerst parkeerplaatsen creëren. Daarna ging men pas strenger handhaven. Dat is wijs beleid. Pas deze handelswijze nu ook toe met betrekking tot het beleid rond dit wonen.”