Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

De rijksoverheid heeft met de nieuwe omgevingswet (1/1/2024) uitvoering gegeven aan de motie Koerhuis en Van Eijs.

"constaterende dat er grote druk op de woningmarkt is"

“constaterende dat ongeveer een derde van de recreatieparken in Nederland geen toeristisch toekomstperspectief heeft en er bij 10% van de parken sprake is van veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek;

constaterende dat de bestaande regeling om persoonsgebonden vergunningen af te geven voor personen die voor 2003 in een recreatiewoning hebben gewoond niet meer actueel is;

overwegende dat een deel van deze groep die in een recreatiewoning woont noodgedwongen een extra adres aanhoudt, en dit een ongewenst effect heeft gezien de drukte op de woningmarkt;

verzoekt de regering, om gemeenten vanaf 2021 de mogelijkheid te geven om snel permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan

Wil je je kennis verrijken, kijk dan eens op recente publicaties op de pagina van omgevingsweb.

Het nieuwe hoofdlijnen akkoord 16/5/2024

PDF Download Het nieuwe hoofdlijnen akkoord per 16-5-2024. Lees pagina 7 over het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen.

PDF Download Effecten wijziging BOR inzake permanente bewoning (deze is overgaan in de nieuwe omgevingswet per 1/1/2024)

PDF Download Tools voor gemeenten die permanente bewoning willen toestaan onder de nieuwe wet

PDF Download Officiële wet verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

PDF Download Integrale visie inzake permanent wonen op recreatieparken

PDF Download Wonen in de luwte – rapport uit 2018. Verrijk je kennis over dit onderwerp door dit document.