Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Wie zijn de Verenigde Belanghebbenden Park Urkerbos?

Onder de Verenigde Belanghebbenden zijn inwoners van Urk die officieel geregistreerd staan in de BRP (Burger Registratie Persoonsgegevens) met een door de gemeente verstrekt postcode en huisnummerbesluit op het park Urkerbos. Deze ingeschreven bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt aangekondigd dat er zal worden opgetreden tegen bewoning.

Waarom deze website?

Met deze website informeren we het publiek en de media over de huidige situatie. Al meer dan 25 jaar schrijft de gemeente Urk burgers in op het park, waarbij ze huisnummers en adressen creëert per kavel. De gemeente verwees jarenlang via de gemeentewebsite Urk woningzoekenden door naar de camping. De bewoners betalen RZB woonbelasting gebaseerd op hetzelfde percentage zoals voor elke andere woning op Urk.

Wat is het doel van de vereniging?

Opkomen voor de belangen van de caravan- en chaleteigenaren en gebruikers, tesamen te noemen “Belanghebbenden Urkerbos”. We zijn ingeschreven bij de Kvk onder nr. 91951305, bezitten notarieel bevestigde statuten en geregistreerde betalende leden.

Disclaimer

Getoonde video’s zijn eigen opnames, openbaar uitgezonden (raads)vergaderingen en uitgezonden TV presentaties. Getoonde foto van Urk is in licentie verkregen via Envato Elements. Getoonde foto’s zijn screenshots van persberichten, voorzien van een link naar de bron.

Klachten nemen wij graag serieus, bent u van mening dat deze site onjuistheden bevat, oproept tot geweld of strafrechtelijke zaken of op enige andere wijze inbreuk maakt, dan verzoeken wij dit via mail kenbaar te maken. Wij hanteren hierbij de “Notice and Take-down code” zoals opgesteld door ICT Recht en genoemd door het SIDN.