Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Als de bewoning in de toekomst gedoogd wordt, moeten wij voldoen aan het bouwbesluit. Handhaving misleid ook hierin de burger op een ernstige wijze. Het zou alleen gaan om stenen huizen en chalets of houten huizen zouden hier buiten vallen. Wij merken op dat er hele mooie houten huizen in villawijken staan en ook een Tiny House is van natuurlijke (houten) materialen gemaakt. Ook woonwagens zijn veelal van hout gemaakt. Pure intimidatie en misleiding van Handhaving onder de bezielende leiding van de Urker gemeenteraad. 

Het bouwbesluit als een chalet moet voldoen aan een woonfunctie.

Vóór 1-1-2024 gold hier het bouwbesluit 2012. Hiervoor is het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) voor in de plaats gekomen. Het bouwbesluit 2012 bevat echter wél nadere regels voor het BBL.  

Wat zijn de eisen voor een chalet met woonfunctie?

 • Als de gemeente bewoning gedoogd, dan moet het chalet voldoen aan de eisen voor woonfunctie in het Bouwbesluit 2012.
 • Deze eisen zijn strenger dan de eisen voor een recreatiewoning (logiesfunctie).
 • De eisen gaan onder andere over:
  • Brandveiligheid: Vluchtwegen, brandwerende compartimentering, brandmelders, etc.
  • Geluid: Isolatie tegen geluid van buitenaf en binnenin het chalet.
  • Ventilatie: Luchttoevoer en -afvoer, CO2-sensoren.
  • Daglicht: Minimale hoeveelheid daglicht in woonruimtes.
  • Energiezuinigheid: Energieprestatie-eisen (EPC).
  • Bruikbaarheid: Toegankelijkheid voor mensen met een beperking, minimale afmetingen van ruimtes, etc.

Wat verandert de BBL hieraan?

 • Prestatiecriteriatoren: In het Bbl wordt meer gewerkt met prestatiecriteriatoren in plaats van prescriptieve eisen. Dit betekent dat er meer flexibiliteit is in hoe je kunt voldoen aan de eisen, zolang je maar aantoont dat je aan de beoogde prestaties voldoet.
 • Digitalisering: Het Bbl is volledig digitaal. Dit betekent dat je alle procedures online kunt doorlopen, van het indienen van een aanvraag tot het toezicht op de uitvoering.
 • Duurzaamheid: Het Bbl heeft een sterkere focus op duurzaamheid. Er zijn nieuwe eisen met betrekking tot energieprestatie, materiaalgebruik en circulariteit.

Naast het Bbl zijn er nog een aantal andere regelingen van belang voor de bouw:

 • Regeling Bouwbesluit 2012: Deze regeling bevat nadere regels voor het Bbl.
 • Circulaire Bouwmaterialenwet: Deze wet stelt eisen aan het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

PDF Download De officiële bekendmaking van het besluit.