Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos, gevestigd aan Vormtweg 9 TH14
8321 NC Urk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://isereenplekvoorons.nl/
Vormtweg 9 TH14
8321 NC Urk
0630311793
De secretaris is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Belanghebbenden Urkerbos Hij/zij is te bereiken via info@isereenplekvoorons.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend als je lid bent van onze vereniging. Lid worden kan alleen off-line.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief aan onze leden. Uitsluitend aangemelde leden kunnen deze ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Meldt je je af als lid bij het bestuur, worden gelijk je gegevens gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@isereenplekvoorons.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vereniging Belanghebbenden Urkerbos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Belanghebbenden Urkerbos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@isereenplekvoorons.nl