Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Commissie 1 november 2021

Deze video staat openbaar ter vertoning. Naast dat u na het bekijken uw eigen oordeel kan vormen hebben we wat opmerkingen hierbij. Deze video bevat delen van een vergadering. Er is niet op een bepaalde manier geknipt om “ons gelijk” te halen. 

Nadere duiding

Even terug in de tijd. In deze commissievergadering komt artikel 221 van de gemeentewet aan de orde. De tekst in het voorstel:

De gedachte achter de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten is dat gebruikers en
eigenaren van woonschepen, woonwagens en andere roerende zaken die dienen tot woning, en
van roerende bedrijfsruimten ook belang hebben bij de collectieve voorzieningen die de gemeente
hun biedt. Artikel 221 van de Gemeentewet maakt het mogelijk de gebruikers van bedrijfsruimten en
eigenaren van woon- en bedrijfsruimten te betrekken in een heffing die vergelijkbaar is met de OZB.
Van belang daarbij is wel dat de ruimten duurzaam aan een plaats gebonden zijn en dienen tot
permanente bewoning of permanent gebruik.

Hans Crebas van het CDA merkt terecht op dat e.e.a. tot erkenning van legalisatie leidt op de camping. De burgemeester Cees van den Bos verweerde zich door te zeggen dat dit juridisch is uitgezocht en dat dit duidelijk vermeld staat in het voorstel, zoals u horen kunt in de video.

Naar aanleiding van de woorden van de burgemeester Cees van de Bos “U kunt het ook lezen in het voorstel zelf” (op 3.56 in de video) hebben we zowel het voorstel en het besluit nauwgezet bestudeerd. Tot nu toe is het ons niet gelukt de verklaring n.a.v. het juridisch onderzoek te ontdekken.
De genoemde officiële gemeentelijke verordening kunt u hier downloaden. 

Update

Het BOR is inmiddels vernieuwd. Men spreekt hier vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening uit 2019. Het is noodzakelijk dat de gemeente Urk de achterstand aan kennis oplost en kijkt naar de nieuwe instrumenten die de overheid ons land ter beschikking heeft gesteld.