Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Gemeente Urk actualiseert kennis bij de Gemeente Putten

Op 1 februari is ons meegedeeld door Handhaving dat de gemeente Urk op bezoek is geweest bij de gemeente Putten om juridisch kennis te nemen van het toepassen van de (nieuwe) wetten inzake het wonen op parken in de praktijk. Noord Veluwe telt ongeveer 140 parken waarvan vele duizenden kavels bewoond zijn. Eindelijk begint het besef dat de alternatieve mogelijkheden juridisch haalbaar zijn ook door te dringen tot Urk. We roepen dit al een tijd, maar men heeft bij de gemeente Urk dan toch besloten de juridische kennis te actualiseren aan de wetten en de praktijk van de huidige tijd door het bezoeken van één van de door ons aangegeven gemeentes. Wij hebben wél met alle genoemde gemeentes uitgebreid besprekingen gevoerd over de exacte werkwijze en juridische haalbaarheid. 

De gemeente Putten hanteert al meer dan 5 jaar een pauzebeleid waarbij men de bewoners van parken probeert te begeleiden naar een sociale huurwoning, mits beschikbaar. Periodiek houdt men contact met de bewoner waarbij de menselijke maat voorop staat. Indien de sociale woningbouw niet leveren kan, heeft handhaving aan de opdracht voldaan en is het verder aan de plaatselijke politiek om de sociale woningbouw te motiveren. Handhaving maakt dan een pas op de plaats. 

Handhaving en de politiek te Urk kunnen vanaf nu niet meer zwart-wit stellen dat tijdelijk gedogen niet kan op de camping. De juridische afdeling van Urk heeft in Putten zelf geconstateerd dat op vele (Recron) parken gedoogde bewoning (juridisch correct) toegestaan wordt door de gemeente. En dat op een aantal parken zelfs permanent een aantal kavels gedoogd wordt in verband met de financiële noodzaak voor het betreffende park. 

Urk heeft dan wél door dat er nieuwe wetten zijn ingegaan per 1/1/2024 maar de politieke partijen weigeren halstarrig hiervan gebruik te maken. Iedere vorm van voortschrijdend inzicht onbreekt bij de gekozen volksvertegenwoordigers. 

Iedere vorm van communicatie ontbreekt ook vanuit het Gemeentehuis. Men had de voornemens gewoon kunnen communiceren in de lokale krant. De gemeente voorkomt daarmee onrust, zoals ook de miscommunicatie rondom een Marrokaans gezin leidde tot grote onrust. Men zou zich haast afvragen of de afdeling Communicatie van de gemeente Urk wel haar voelhorens in de haarvaten van de maatschappij heeft zitten.