Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

De eerste dwangbevelen van 15.000 euro komen er aan

Onze voorzitter Klaas Jelle Koffeman heeft de twijfelachtige eer de eerste brief te hebben ontvangen met daarin een termijn waarin hij een zienswijze kan indienen. Na deze termijn (vervalt 9 mei) volgt een voornemens tot dwangsom met een termijn waarop hij zijn chalet uit moet. Ook Pieter Op’t Hof heeft een dergelijk schrijven ontvangen. Ons advokatenteam heeft de brieven inmiddels in handen en gaat hier voortvarend mee aan de slag.

Urk – keihard en medogenloos voor kwetsbare burgers

Een keihard en medogenloos beleid, met de volledige instemming van de drie grootste Christelijke partijen op Urk. Zij hebben het wegjagen van burgers met een dwangsom verheven tot het hoogste haalbare doel. Waar de burgers hun thuis kunnen vinden is van ondergeschikt belang voor deze elite die zetelt op het gemeentehuis. Immers, opdracht is opdracht en verder is er geen ruimte voor enige menselijke maat. 

Gemeente belooft oplossingen maar we horen er niet één

Handhaving drukt de burgers op het hart dat de gemeente oplossingen heeft maar tot op heden hebben ze er niet één kunnen noemen. Men kan ook geen reden opnoemen waarom de gemeente hierin te vertrouwen zou zijn, gezien de enorme dwang waarmee de handhaving tekeer gaat. Worden het containerwoningen? Stapelbedden in Sporthal de Vlechttuinen? Of gaan we kamperen op het Wilhelminapark? 

Als het gesprek verstomd…

Bij monde van communicatiemedewerkster Greta Woort is ons meegedeeld dat de 60 minuten gesprekstijd met de burgemeester (juli 2023) ruim voldoende waren voor de bewoners van de camping. “We blijven met elkaar in gesprek” is de boodschap van handhaving maar de mogelijkheid is ons keihard ontnomen. Meer tijd wenst de gemeente Urk dus niet te besteden aan het horen van bezorgde burgers. Gehoord worden zou een democratisch recht moeten zijn. Behalve op Urk. 

Dan rest ons nog…

Dat leest u in de mailing.