Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Inschrijfprocedure

Eisen (naast legitimatie) bij inschrijving BRP te Urk: (situatie 2023)

Indien men een woning gekocht heeft, en die woning staat controleerbaar op naam van de persoon die zich inschrijft, wordt er geen aanvullend bewijs gevraagd. 

Indien men een woning huurt is een getekende huurovereenkomst (niet meer) verplicht. Deze regel geldt ook voor het huren van een chalet op de camping. Er wordt naderhand gecontroleerd door Handhaving.

Als men zich digitaal inschrijft, wordt gecontroleerd of het genoemde adres inderdaad een woonadres is en of het maximale aantal bewoners niet wordt overschreden. Tevens kan er binnen redelijke termijn een onderzoek plaatsvinden naar de juistheid van de situatie.

Inzake briefadressen heeft de gemeente Urk een streng ontmoedigingsbeleid.

Het beleid ten aanzien van tijdelijk ergens wonen in verband met een verbouwing is aan strenge banden gelegd.

Beleidswijziging

Juli 2023 heeft de gemeente Urk een beleidswijziging toegepast met betrekking tot het inschrijven op een adres op de camping. De aanstaande bewoner wordt vanaf nu mondeling meegedeeld dat bewoning geen permanent karakter mag hebben. Men wordt gecontroleerd door Handhaving.

Misleidende beweringen Handhaving en Toezicht

Handhaving en Toezicht heeft aan diverse inwoners stellig beweerd dat men zich zomaar overal kan inschrijven. Dit is expliciet NIET waar en wordt als misleidend ervaren. Hoe moeilijk kan het zijn om als gemeente gewoon het standaard protocol op te noemen?