Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Permanent wonen in een recreatiewoning

’t Urkerbos
Op Urk wordt permanente bewoning op vakantiepark ’t Urkerbos al jaren gedoogd. Bij zo’n 30 chalets wordt het jaar rond dagelijks het licht aangezet door dezelfde personen. De gemeente wil hier in de komende vijf jaar een einde aan maken. Daarom kregen twee personen die sinds vorig jaar juli permanent op vakantiepark ’t Urkerbos wonen, begin dit jaar te horen dat ze binnen een half jaar moeten vertrekken. Doen ze dat niet dan krijgen zij een dwangsom van 2.500 euro per maand opgelegd.

Breken beloften gemeenteraad Urk bevestigen de kloof tussen burger en overheid
Op 6 februari dit jaar (2024) bezworen de grootste christelijke partijen (SGP, CDA en de Christenunie) nog ruimhartig dat werkelijk niemand met harde hand verbannen zou worden. Nu 10 weken later blijken deze woorden geen stuiver waard. Deze gekozen volksvertegenwoordigers hebben in hun schier onmetelijke wijsheid besloten dat dwangbrieven met 15.000 euro erin, direct verzonden konden worden. 

Gemeente Urk jaagt de burger op kosten
Handhaving en de juridische bijstand gaat de gemeente Urk de komende jaren plm 1,8 miljoen euro kosten. Men had ook kunnen kiezen voor een uitsterfbeleid. Gewoon de voordeur dicht en de achterdeur open. We leven in een tijd waarin ook Urkers iedere week in de rij staan voor de voedselbank. Het geld had beter besteed kunnen worden zou een weldenkend mens kunnen overwegen. Het heeft er alle schijn van dat de gekozen elite zich hiervoor niet interesseert. De burger, die betaalt wel immers?