Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Urk haalt Woonwagen Standplaats van website na 1e aanvraag

Nu de gemeente grote druk uitoefent op de campingbewoners om deze onder dwang te verwijderen weet de gemeente Urk niet hoe snel men één van de laatste alternatieve woonmogelijkheden van de site halen kon. 

Maandag 22 april werd de pagina verwijderd nadat iemand een aanvraag had gedaan. 

Men ziet hoe betrokken de gemeente of de macht erachter is bij de Urker burger. 

De Woonwagenwet: Deze wet regelt de rechten en plichten van woonwagenbewoners en gemeenten met betrekking tot standplaatsen. De wet stelt onder meer dat gemeenten verplicht zijn om voldoende standplaatsen te realiseren voor de woonwagenbevolking in hun gemeente.

Nu de gemeente grote druk uitoefent op de campingbewoners om deze onder dwang te verwijderen weet de gemeente Urk niet hoe snel men één van de laatste alternatieve woonmogelijkheden van de site halen kon. 

Maandag 22 april werd de pagina verwijderd nadat iemand een aanvraag had gedaan. 

Men ziet hoe betrokken de gemeente of de macht erachter is bij de Urker burger. 

De Woonwagenwet: Deze wet regelt de rechten en plichten van woonwagenbewoners en gemeenten met betrekking tot standplaatsen. De wet stelt onder meer dat gemeenten verplicht zijn om voldoende standplaatsen te realiseren voor de woonwagenbevolking in hun gemeente.

Er is een  wettelijke minimumnorm voor het aantal standplaatsen dat de gemeente Urk moet realiseren. In de praktijk kan het aantal benodigde standplaatsen echter hoger zijn dan de minimumnorm.

De laatste aanvraag

Links ziet u de laatste aanvraag van 22 april 2024. Hierna verwijderde de gemeente direct de betrokken webpagina.

Op Urk heeft de gemeente met 21.000 inwoners een wettelijke plicht om minimaal 21 standplaatsen te realiseren.

Naast de wettelijke minimumnorm, kan de gemeente ook extra standplaatsen realiseren om te voldoen aan de reële behoefte van de woonwagenbevolking in de gemeente. De reële behoefte is het aantal standplaatsen dat daadwerkelijk nodig is om alle woonwagenbewoners in de gemeente te huisvesten. De reële behoefte kan hoger zijn dan de wettelijke minimumnorm, bijvoorbeeld als er in de gemeente veel jonge woonwagenbewoners zijn of als er veel woonwagenbewoners zijn die een grotere standplaats nodig hebben.

De standplaatsen in Urk zijn niet exclusief bedoeld voor woonwagen kampbewoners. Iedereen die voldoet aan de wettelijke eisen en aan de criteria die de gemeente Urk heeft vastgesteld, kan een aanvraag indienen.

De criteria die de gemeente Urk hanteert bij de beoordeling van aanvragen voor standplaatsen zijn onder meer:

  • Of de aanvrager woonwagenbewoner is.
  • Hoeveel personen tot het huishouden van de aanvrager behoren.
  • Of de aanvrager een urgente woonbehoefte heeft.
  • Of de aanvrager inwoner is van de gemeente Urk.
  • Of de aanvrager voldoet aan de inkomens- en vermogenseisen.

De gemeente mag geen discriminatie toepassen op basis van etniciteit of afkomst.

 

Als een gemeente de pagina met informatie over het aanvragen van standplaatsen onmiddellijk verwijdert nadat er een aanvraag is ingediend, kan dit worden gezien als traineren van de burger. Dit is niet in overeenstemming met de beginselen van behoorlijke bestuursvoering.

Beginselen van behoorlijke bestuursvoering houden in dat de overheid op een eerlijke en transparante manier met burgers omgaat. Dit betekent onder meer dat de overheid:

  • Juiste en volledige informatie moet verstrekken.
  • Beslissingen moet motiveren.
  • Burgers de mogelijkheid moet geven om zienswijzen in te dienen.