Vereniging Belanghebbenden Urkerbos

info@isereenplekvoorons.nl

Luister mee met het UrkFM campinginterview !

Zaterdag 25 mei is bewoner Jacob Hartman geinterviewd op Urk FM bij het populaire radioprogramma Visser & De Vries! Luister mee met het interview! https://isereenplekvoorons.nl/wp-content/uploads/audio/urkfm25-5-2024.mp4

Handtekeningactie op de Urker Markt groot succes!

Zaterdag 25 mei stonden we met 2 teams op de altijd gezellige Urker markt met onze handtekeningaktie! We kunnen spreken van een groot succes. Het is goed om de mening van de stemgerechtigden ook mondeling te horen. De voelhorens tot in de haarvaten van de maatschappij. De zorgen over de toekomst van jonge mensen die […]

Dank aan de leden voor de belangstelling!

Namens het bestuur, dank voor de leden die aanwezig waren op de tribune. Als de fracties zien dat er belangstelling is, dan zien ze ook waar de schoen wringt. Je komst bij een volgend evenement is dringend gewenst! Het gaat om ons huis, ons thuis. En we merken dat de opinie zich aan het wijzigen […]

Oproep aan de leden – Raadsvergadering

Morgen (donderdag 16 mei) vindt er een raadsvergadering plaats in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur. We willen de leden vragen hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn, graag vóór 19.00 binnen zijn. Het staat je vrij te vertrekken als je weg moet, men hoeft niet te blijven tot het einde. Aangezien onze voorzitter gaat spreken is een […]

Bewonersvereniging camping reageert: ‘gemeente, geef het de tijd!’

,,Geef het de tijd tot Wonen 2.0 handen en voeten heeft gekregen. Het wonen op de camping speelt nu toch al meer dan 30 jaar en het probleem lost zichzelf op zonder kosten, zonder rechtszaken, zonder verzet, zonder onrust en agressie, zonder stukken in de krant, en zonder gedwongen daklozen en illegaliteit.”  Dat is in […]

Urk gaat voor 1500 euro bonusboete – sloop je veranda of schuurtje

De gemeente Urk, van oudsher een Christelijke gemeente met een saamhorige cultuur. Echter, de zorgvuldigheid van deze gemeente kent werkelijk geen grenzen als men de burger nog dieper de financiële afgrond in wil duwen. Naast de bekende 15.000 euro dwangsom die niets vermoedende burgers in het vooruitzicht wordt gesteld, zijn nu ook de schuurtjes en […]

Urk haalt Woonwagen Standplaats van website na 1e aanvraag

Nu de gemeente grote druk uitoefent op de campingbewoners om deze onder dwang te verwijderen weet de gemeente Urk niet hoe snel men één van de laatste alternatieve woonmogelijkheden van de site halen kon.  Maandag 22 april werd de pagina verwijderd nadat iemand een aanvraag had gedaan.  Men ziet hoe betrokken de gemeente of de […]

Tiny House Parken op de gemeente agenda!

Commissie gemeente maakt plannen voor Tiny House Park Een jaar geleden stond op onze site een pagina over Tiny House Parken. De gemeente deed het  toen af als “onhaalbaar” en “onmogelijk”. Bijna een jaar verder… Nu 9 maanden verder staat het op de agenda om te onderzoeken en eventueel uit te voeren. Tijdens de commissie […]

De eerste dwangbevelen van 15.000 euro komen er aan

Onze voorzitter Klaas Jelle Koffeman heeft de twijfelachtige eer de eerste brief te hebben ontvangen met daarin een termijn waarin hij een zienswijze kan indienen. Na deze termijn (vervalt 9 mei) volgt een voornemens tot dwangsom met een termijn waarop hij zijn chalet uit moet. Ook Pieter Op’t Hof heeft een dergelijk schrijven ontvangen. Ons […]

Het wegpestgedrag is van start door de gemeente Urk

De handhavers van de gemeente Urk lopen vrijwel dagelijks hun rondjes over de camping. Behalve als het regent, dan zie je ze niet. Deze handhavers fotograveren dagelijks de chalets en caravans om te zien of er één is die de vastgestelde 60 vierkante meter overschrijdt. Daarnaast controleert men met de rolmaat of het schuurtje niet […]